Politica de Confidentialitate si Cookies | AsistentaRutiera.ro
Confidentialitate si
Cookie-uri

Notă De Informare Cu Privire La Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

1. Despre această Notă de Informare

Autonom Assistance SRL, parte a grupului AUTONOM, își respectă toți partenerii și vrem să vă asigurăm că luam foarte în serios modul în care are loc prelucrarea datelor cu caracter personal. Vrem să fiți siguri că acestea sunt prelucrate în mod responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Prin urmare, vă propunem să evaluăm împreună relația dintre dumneavoastră și grupul Autonom, din perspectiva securizării datelor cu caracter personal și să ne asigurăm că luăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a păstra siguranța acestor date. Autonom Assistance SRL, persoană juridică română cu sediul în localitatea Piatra Neamț, str. Fermelor, nr. 4, județ Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J27/280/2006, cod fiscal RO 18433260, conform Regulamentului (UE) 2016/679 și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în calitate de Client persoană fizică sau despre persoanele de contact, reprezentanți legali sau convenționali, asociați/acționari, colaboratori, angajați și/sau alte persoane fizice în calitate de Client persoană juridică.

2. Ce date prelucram

Autonom Assistance SRL poate colecta, prelucra și stoca, pe baza furnizării voluntare de către Client, prin mijloace manuale sau automatizate, următoarele date personale: numele și prenumele, CNP; numărul de telefon, adresa (domiciliului / reședinței); adresa e-mail; date bancare, date de localizare (atât prin GPS, cât și prin alte aplicații ce permit conectarea cu autovehiculul care face obiectul contractului), datele din permisul de conducere și din cartea de identitate și semnătura, precum și date despre comportamentul din mediul online (prin cookie-uri), în funcție de selecția fiecăruia. Datele aparțin reprezentanților clientului Autonom, precum și persoanelor care, în virtutea raporturilor de muncă/colaborare pe care le au cu Clientul („Utilizatori”) trebuie să intre în contact cu Autonom și sunt comunicate Autonom, fie de către Client, fie direct de către Utilizatori. În ceea ce privește reprezentanții și  Utilizatorii, Clientul are obligația de a asigura comunicarea către aceștia a prezentei note de informare.

3. Scopul

Toate aceste date cu caracter personal sunt necesare în scopul asigurării derulării raporturilor contractuale, a monitorizării bunurilor, în interesul legitim al Autonom, precum și informării cu privire la serviciile pe care Autonom Assistance SRL le prestează și care ar putea prezenta interes pentru activitatea dvs. Acestea ar putea însemna: întocmirea împuternicirilor pentru ieșirea din țară, contactarea pentru efectuarea reparațiilor mașinilor, pentru programarea schimbului de anvelope, actualizarea numărului de kilometri, contactarea în vederea predării/ preluării vehiculului, obținerea în mod periodic de informații despre modul în care sunt prestate serviciile care fac obiectul contractului, precum și cu ocazia interacțiunilor dintre Utilizator și personalul operativ al Autonom, soluționarea altor cereri cu privire la utilizarea obiectelor închiriate și în toate relațiile cu instituțiile statului care revin din acestea etc.

4. Stocarea Datelor

Prelucrarea și stocarea datelor se va face pe durata contractului, arhivarea acestor date se va face conform legilor de arhivare, timp de 10 ani, iar în cazul datelor referitoare la monitorizare prin GPS, pe perioada desfășurării raporturilor contractuale. Vă asigurăm că Autonom Assistance SRL prelucrează datele dumneavoastră personale cu bună-credință și a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor personale, protejării împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor. Datele cu caracter personal distribuite către Autonom nu vor fi transferate în afara grupului Autonom (Autonom Services, VMS, CarCentric, MIB Insurance Broker, Impact Hub și alți parteneri care se pot alătura in viitor) sau în afara teritoriului României.

5. Drepturi

Potrivit legislației în vigoare, persoanele vizate au dreptul de a ne solicita accesul la datele lor personale, rectificarea sau ștergerea acestora (în măsura în care acest lucru nu contravine legii), restricționarea prelucrării sau portabilitatea acestora. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune prelucrării. Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către Autonom Assistance SRL prin poștă, la adresa menționată mai sus sau prin e-mail la [email protected]. Dacă sunteți de părere că am încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Această notă conține informații importante. Așadar, vă încurajăm să acordați timpul necesar pentru a o citi în întregime și cu atenție și să vă asigurați că o înțelegeți pe deplin. Este posibil să modificăm această notă din când în când. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans și nu vom reduce drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră prin modificările pe care le-am putea aduce acestei note. Nu ezitați să ne comunicați orice nelămuriri ați avea. Dorim să fie clar pentru dumneavoastră cum folosim datele dumneavoastră și modul în care le protejăm. Vă mulțumim pentru încrederea acordată serviciilor noastre și modului în care lucrăm cu datele dumneavoastră.